Zrealizowane inwestycje

GRAND HOTEL

GRAND HOTEL

ADRES INWESTYCJI:        Warszawa, ul. Krucza 28

TERMIN REALIZACJI:       od styczeń 2008 do listopada  2008

RODZAJ INSTALACJI:       wentylacja mechaniczna