Zrealizowane inwestycje

Fabryka papierosów JTI w Gostkowie Starym

Fabryka papierosów JTI w Gostkowie Starym

ADRES INWESTYCJI:        42-Gostków Stary, 99-220 Wartkowice

TERMIN REALIZACJI:       od kwietnia do lipca 2014

RODZAJ INSTALACJI:       wentylacja mechaniczna