Serwis do domu

Oferujemy fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wykonywany przez wysoce wykwalifikowanych pracowników z ogromnym doświadczeniem. 

Z nami zadbasz o przyjazną i komfortową atmosferę w swoim domu, biurze i zakładzie przemysłowym.

SERWIS KLIMATYZACJI

W przypadku klimatyzacji oferujemy naprawy i przeglądy okresowe:

Zakres czynności przeglądu serwisowego urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:

 • sprawdzenie podstawowych parametrów pracy urządzeń klimatyzacyjnych,
 • kontrolę stanu technicznego urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów,
 • kontrolę stanu technicznego obiegów chłodniczych (freonowych) i ew. uzupełnienie czynników chłodniczych,
 • oczyszczanie jednostek zewnętrznych (skraplaczy) i jednostek wewnętrznych (parowników),
 • czyszczenie filtrów klimatyzatorów (mycie i suszenie), odgrzybianie chłodnic i tac ociekowych,
 • oczyszczanie odpływu skroplin - taca ociekowa,
 • sprawdzenie szczelności instalacji freonowej: pomiar i regulacja ciśnienia freonu – opcja wg odrębnej oferty,
 • ocenę stanu wentylatorów,
 • przegląd instalacji elektrycznej – sterowanie, sprawdzenie zacisków,
 • test urządzenia pomiaru temperatury powietrza przepływającego,
 • sporządzenie protokołów z przeprowadzonych prac.