Serwis urządzeń

Firma EKOWENT w swojej ofercie posiada usługi serwisowe instalacji, urządzeń klimatyzacji i wentylacji.


Zajmujemy się kompleksową opieką nad urządzeniami i instalacjami, zarówno klimatyzacji jak i wentylacji tj.: klimatyzatory typu SPLIT, Multi SPLIT, systemy VRF/VRV, chłodnie, lady chłodnicze, centrale wentylacyjne, wentylatory, aparaty grzewczo-wentylacyjne.

SERWIS KLIMATYZACJI

W przypadku klimatyzacji oferujemy naprawy i przeglądy okresowe:
Zakres czynności przeglądu serwisowego urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:

 

 • sprawdzenie podstawowych parametrów pracy urządzeń klimatyzacyjnych,
 • kontrolę stanu technicznego urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów,
 • kontrolę stanu technicznego obiegów chłodniczych (freonowych) i ew. uzupełnienie czynników chłodniczych,
 • oczyszczanie jednostek zewnętrznych (skraplaczy) i jednostek wewnętrznych (parowników),
 • czyszczenie filtrów klimatyzatorów (mycie i suszenie), odgrzybianie chłodnic i tac ociekowych,
 • oczyszczanie odpływu skroplin - taca ociekowa,
 • sprawdzenie szczelności instalacji freonowej: pomiar i regulacja ciśnienia freonu – opcja wg odrębnej oferty,
 • ocenę stanu wentylatorów,
 • przegląd instalacji elektrycznej – sterowanie, sprawdzenie zacisków,
 • test urządzenia pomiaru temperatury powietrza przepływającego,
 • sporządzenie protokołów z przeprowadzonych prac.

SERWIS WENTYLACJI


W przypadku wentylacji oferujemy naprawy i przeglądy okresowe:


Zakres czynności przeglądu serwisowego urządzeń wentylacyjnych obejmuje:

 • sprawdzenie podstawowych parametrów pracy urządzeń wentylacyjnych,
 • kontrolę stanu technicznego urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów,
 • oczyszczanie jednostek central/wentylatorów/AGW,
 • wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych, odgrzybianie chłodnic i tac ociekowych,
 • oczyszczanie odpływu  skroplin - taca ociekowa,
 • ocenę stanu wentylatorów,
 • przegląd instalacji elektrycznej – sterowanie, sprawdzenie zacisków,
 • test urządzenia,
 • wentylatory: sprawdzenie poprawności działania, pomiar prądów roboczych, sprawdzenie i ewentualna korekta zabezpieczeń, sprawdzenie jakości połączeń obwodów elektrycznych,
 • sporządzenie protokołów z przeprowadzonych prac.