Filtrowentylacja

Jesteśmy złotym partnerem firmy Nederman

Filtrowentylacja to proces polegający na filtrowaniu i oczyszczaniu powietrza głównie z pyłów, dymów, mgły olejowej, gazów i areozoli, które powstają w procesach produkcyjnych. Pył z mąki, dym powstający w procesie spawania, lakierowania, obróbki drewna mogą doprowadzić do bardzo poważnych chorób układu oddechowego. Podstawowa funkcja urządzeń filtrowentylacyjnych to usuwanie zanieczyszczeń z obszarów gdzie przebywają pracownicy.

Ile zakładów przemysłowych, tyle rozwiązań instalacji filtrowentylacyjnych o różnym przeznaczeniu, dlatego właśnie EKOWENT wraz z partnerem NEDERMAN oferują tak szeroki wachlarz urządzeń: od stacjonarnych po mobilne, do współpracy z indywidualnymi ramionami ssawnymi, jak również z instalacjami rurowymi, spełniające normy przeciwwybuchowości. 

Duża mobilność urządzeń i instalacji. 
Brak konieczności reorganizacji stanowisk.

Duża skuteczność w oczyszczaniu powietrza, zatrzymywanie zanieczyszczeń wewnątrz filtrów, powrót czystego powietrza.

Tania eksploatacja w stosunku do wentylacji komfortu.

W naszej ofercie znajdują się następujące produkty i usługi:
Odciągi dymów i pyłów spawalniczych
Odciągi dymów i pyłów spawalniczych
Segregacja odpadów i recykling
Segregacja odpadów i recykling
Odciągi pyłów wybuchowych
Odciągi pyłów wybuchowych
Ramiona odciągowe i laboratoryjne
Ramiona odciągowe i laboratoryjne
Filtracja mgły olejowej i emulsji
Filtracja mgły olejowej i emulsji
Zwijacze węży i przewodów
Zwijacze węży i przewodów
Odkurzacze przemysłoweOdkurzacze centralne
Odkurzacze przemysłowe
Odkurzacze centralne
Filtracja i odpylanie w innych procesach
Filtracja i odpylanie w innych procesach
Skontaktuj się z doradcą
Skontaktuj się z doradcą